Indien voortdurende aanwezigheid van een beveiligingsmedewerker niet noodzakelijk is, biedt de mobiele surveillance van SE Security Services direct uitkomst. Onze diensten variëren van alarmopvolging tot het uitvoeren van planmatige periodieke controles. De mobiele surveillance staat uiteraard doorlopend in contact en kan op ieder moment worden opgeroepen of indien noodzakelijk zelf hulp inroepen.
Dankzij de moderne communicatieapparatuur is het directe contact gewaarborgd, zodat er direct bij iedere alarmmelding adequaat, gepaste actie door ons wordt ondernomen.

Alarmopvolging, het uitvoeren van controle rondes, brandrondes, open -en sluitrondes, het beveiligen van bedrijfsterreinen zijn werkzaamheden die u aan onze surveillanten kan toe vertrouwen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opvallende dienst auto`s en door geüniformeerde beveiliging beambte`s die gediplomeerd zijn.
Wij hebben ook voertuigen die niet opvallend zijn.

Onze mobiele surveillance auto`s zijn uitgerust met brandblusser, sleutelkluizen, EHBO-koffer en communicatie apparatuur.

De mobiele surveillanten zijn ook voor verschillende ondersteunende diensten in de regio inzetbaar, zo kunnen ze een arts begeleiden naar een onveilige plek of situatie.

Wilt u meer informatie over onze mobiele surveillance of over wat SE Security Services nog meer voor uw bedrijf kan betekenen?

Neem dan contact met ons op.